Villaägare

Täta tak!
Vad är TÄTSKIKTSGARANTIER™?
Vad omfattar TÄTSKIKTSGARANTIER™?
Vad händer om olyckan är framme?
Hur gör jag?
Återförsäkrad – för din trygghet
Drift- och underhållsanvisningar och andra dokument

Täta tak!

Tidigare var läckande tak ett problem och i synnerhet om man hade papptak. 
Men sedan starten 1984 har vårt – AB Tätskiktsgarantier i Norden – främsta uppdrag varit täta tak. För att låglutande tak ska förbli täta ställs extra höga krav på både material och arbete, därför har vi genom systematiskt arbete tagit fram riktlinjer för att takmaterial och takläggning ska hålla högsta kvalitet.
Takpapp har därför ersatts av tätskiktsmatta och auktoriserade takläggare använder numera tätskikt som tillverkas av asfalt, gummi och polyester.

Vad är TÄTSKIKTSGARANTIER™?

Det är vi på AB Tätskiktsgarantier i Norden som utfärdar garantibeviset och bakom oss står Sveriges ledande tillverkare av tätskikt. Vi har tillsammans utvecklat ett av marknadens mest omfattande trygghetspaket för tätskikt på tak – TÄTSKIKTSGARANTIER™. Detta trygghetspaket bygger på kontinuerlig kvalitetssäkring vilket innebär att vi på AB Tätskiktsgarantier i Norden ansvarar för skadebesiktning och årligen uppdaterade riktlinjer för hur takläggning ska utföras. 
I enlighet med dessa riktlinjer utbildas och auktoriseras våra omkring 200 anslutna takentreprenörer.
Anlitar du en takentreprenör ansluten till TÄTSKIKTSGARANTIER™ – så kan du känna dig trygg även när det regnar.

Vad omfattar TÄTSKIKTSGARANTIER™?

Trygghetspaketet TÄTSKIKTSGARANTIER™ ingår i priset för takentreprenaden när du väljer en ansluten takentreprenör.
Du som kund betalar med andra ord inte en krona extra*.

Trygghetspaketet TÄTSKIKTSGARANTIER™ omfattar:

  • Fastigheten under hela garantitiden och följer med fastigheten vid en försäljning.
  • Åtgärdande av fel i utförande, material och följdskador.
  • Taktäckning för nybyggnad, tillbyggnad och takrenovering (takomläggning).
  • Takläggarens arbete även om denne har upphört med sin verksamhet. Om något gått fel åtgärdas skadan av AB Tätskiktsgarantier i Norden.

Detta omfattar Exponerade tätskikt
Detta omfattar Inbyggda tätskikt

Garantistaplar_TGN

Ansvarsutfästelsen gäller från slutbesiktningsdag och 10 år framåt (fel i material, fel i utförande samt följdskador)
Utöver ansvarsutfästelsens giltighetstid ingår en materialgaranti på 5 år.
Inbyggda tätskikt:
Ansvarsutfästelsen gäller från garantitidens (2 år) utgång till 10 år efter slutbesiktningsdatum.
(År 1-2 gäller takentreprenörens egen entreprenadförsäkring)

Trygghetspaketet TÄTSKIKTSGARANTIER™ ingår i priset* för takentreprenaden när du väljer en ansluten takentreprenör.

Besiktning av skada genomförs av AB Tätskiktsgarantier i Norden som en neutral part i skadefrågan.
* Detta gäller exponerade tätskikt yttertak.

Vad händer om olyckan är framme?

Takets viktigaste uppgift är att hålla tätt. Men vad händer om olyckan ändå är framme? Hemförsäkringen täcker inte vattenskador från ett läckande tak. Konsumenttjänstlagen upphör efter tio år – och den gäller inte alls om villan bytt ägare eller om firman som lade taket har upphört med verksamheten.

Med TÄTSKIKTSGARANTIER™ är du säker vad som än händer. Det är ett av marknadens mest omfattande trygghetspaket för tätskikt på tak, täcker allt från material till följdskador och takläggarens arbete. Du som kund betalar inget extra – TÄTSKIKTSGARANTIER ingår i priset* och följer med huset om du säljer det.
* Detta gäller exponerade tätskikt yttertak.

Hur gör jag?

Som kund behöver du bara kontakta en av de anslutna takentreprenörer som finns i din närhet och begära en offert.

Så går det till i praktiken:

  • Den anslutna takläggaren du valt ordnar allt det praktiska med utfärdandet av ansvarsutfästelsen så att du får ditt trygghetspaket.
  • Efter slutfört arbete får du ansvarsutfästelsen från din takentreprenör.
  • När taket är lagt och slutbesiktigat överlämnar takläggaren garantibeviset på ansvarsutfästelsen till dig.
  • Skulle du få problem med ditt tak så vänder du dig bara till oss och anmäler skadan. Se till att du har försäkringsnumret på ansvarsutfästelsen nära till hands.

Återförsäkrad – för din trygghet

Trygghetspaketet TÄTSKIKTSGARANTIER™ är återförsäkrade genom tredje part i form av försäkringsbolaget Zurich. Det betyder att ditt försäkringsskydd gäller oavsett vad som händer med din takläggares verksamhet.
www.nordic.zurich.com/se/

Drift- och underhållsanvisningar och andra dokument

pdf-icon
Drift & underhåll, Exponerade tätskikt
pdf-icon
Drift & underhåll, Inbyggda tätskikt
pdf-icon
Ansvarsutfästelsen för exponerade tätskikt
pdf-icon
Ansvarsutfästelsen för inbyggda tätskikt
link-icon
Anslutna takentreprenörer
link-icon
Anmäl skada