Konsulter

Kvalitet och trygghet ger nöjda beställare!
Vad är TÄTSKIKTSGARANTIER™?
Vad omfattar TÄTSKIKTSGARANTIER™?
Hur fungerar det i praktiken?
Beskrivningstexter
Drift- och underhållsanvisningar för tätskikt och andra dokument

Kvalitet och trygghet ger nöjda beställare!

Kvalitet, trygghet och låga underhållskostnader. 
Det är tre av de viktigaste nyckelfaktorerna för hur nöjd en beställare blir med sin fastighet. Taket är bland det absolut sista som man vill behöva oroa sig för. Fastighetsförsäkringen täcker inte följdskador från vatten som trängt in från ett läckande tak. Därför finns det all anledning att vara noga med kvalitetskraven i beställningsarbetet för låglutande tak.
Vi på AB Tätskiktsgarantier i Norden har under 30 år arbetat för att utveckla ett kvalitetssäkringssystem för täta tak. Därför kan vi erbjuda slutkunden TÄTSKIKTSGARANTIER™ – ett av marknadens mest omfattande trygghetspaket för tätskikt på tak.

Vad är TÄTSKIKTSGARANTIER™?

Det är vi på AB Tätskiktsgarantier i Norden som utfärdar ansvarsutfästelsen för trygghetspaketet TÄTSKIKTSGARANTIER™ och bakom oss står Sveriges ledande tillverkare av tätskikt. Vårt trygghetspaket bygger på ett kontinuerligt kvalitetssäkringssystem vilket innebär att vi på AB Tätskiktsgarantier i Norden ansvarar för skadebesiktning och årligen uppdaterade riktlinjer för hur takläggning ska utföras. I enlighet med dessa riktlinjer utbildas och auktoriseras våra omkring 200 anslutna takentreprenörer. Tack vare att våra takläggare använder beprövade arbetsmetoder och högklassigt tätskikt som är testade och godkända för vårt nordiska klimat, så har vi tillsammans under 30 år fått ner skadefrekvensen för tak som omfattas av TÄTSKIKTSGARANTIER™ till endast några få promille.

Vad omfattar TÄTSKIKTSGARANTIER™?

Trygghetspaketet TÄTSKIKTSGARANTIER™ ingår i priset för takentreprenaden om du väljer att anlita en takentreprenör vars arbete omfattas av TÄTSKIKTSGARANTIER™. Din beställare betalar med andra ord inte en krona extra*.

Trygghetspaketet TÄTSKIKTSGARANTIER™ omfattar:

  • Fastigheten under hela garantitiden och följer med fastigheten vid en försäljning.
  • Åtgärdande av fel i utförande, material och följdskador.
  • Taktäckning för nybyggnad, tillbyggnad och takrenovering (takomläggning).
  • Takläggarens arbete även om denne har upphört med sin verksamhet. Om något gått fel åtgärdas skadan av AB Tätskiktsgarantier i Norden.

* Detta gäller exponerade tätskikt yttertak.

Garantistaplar_TGN

Ansvarsutfästelsen gäller från slutbesiktningsdag och 10 år framåt (fel i material, fel i utförande samt följdskador)
Utöver ansvarsutfästelsens giltighetstid ingår en materialgaranti på 5 år.
Inbyggda tätskikt:
Ansvarsutfästelsen gäller från garantitidens (2 år) utgång till 10 år efter slutbesiktningsdatum.
(År 1-2 gäller takentreprenörens egen entreprenadförsäkring)

Trygghetspaketet TÄTSKIKTSGARANTIER™ ingår i priset för takentreprenaden om du väljer att anlita en takentreprenör vars arbete omfattas av TÄTSKIKTSGARANTIER™.

Besiktning av skada genomförs av AB Tätskiktsgarantier i Norden som en neutral part i skadefrågan

Hur fungerar det i praktiken?

Som konsult kontaktar du en av de anslutna takentreprenörer som finns i din beställares område och begär en offert.

Så går det till i praktiken:

  • Den anslutna takentreprenören ordnar allt praktiskt med utfärdandet av ansvarsutfästelsen.
  • Efter slutfört arbete överlämnar takentreprenören garantibeviset för ansvarsutfästelsen till fastighetsägaren.
  • Skulle fastighetsägaren få problem med sitt tak så vänder sig denne bara direkt till oss och anmäler skadan. Observera att fastighetsägaren måste ha försäkringsnumret på ansvarsutfästelsen tillgängligt.

Beskrivningstexter

Hur ska behovet av kvalitetssäkrad takläggning utformas i en beskrivningstext?

pdf-icon
Beskrivningstext exponerade tätskikt
pdf-icon
Beskrivningstext inbyggda tätskikt

Drift- och underhållsanvisningar för tätskikt

pdf-icon
Drift & underhåll, Exponerade tätskikt
pdf-icon
Drift & underhåll, Inbyggda tätskikt
pdf-icon
Ansvarsutfästelsen för exponerade tätskikt
pdf-icon
Ansvarsutfästelsen för inbyggda tätskikt
link-icon
Anslutna takentreprenörer
link-icon
Anmäl skada