Informationsmaterial för anslutna takentreprenörer

 

E-postbanner

Här kan du ladda ner vår e-postbanner som du med fördel lägger sist i din mailfot.
Gå in i ditt epostprogram och klicka dig in i inställningar. Där väljer du signatur och
infogar/klistrar in bannern. Bannern i sig är redan länkad till Tätskiktsgarantier.
Högerklicka på bannern och välj ”spara bild”.

 

KnappTGN_Mail


Underlag för beställning av Tätskiktsgarantier.

underlag-for-bestallning-av-tatskiktsgarantier

Detta dokument kan användas vid inhämtning av uppgifter från beställare. Klicka på bilden eller här för att ladda ner.


Protokoll från vattenprovning/Installationskontroll

Detta dokument kan användas vid vattenprovning. Klicka på bilden eller här för att ladda ner.


Avvikelserapport


Förslag på text till offerter:

Exponerade tätskikt:
TÄTSKIKTSGARANTIER™ 10 + 5 år från AB Tätskiktsgarantier i Norden
Läs mer på www.tätskiktsgarantier.se

Inbyggda tätskikt
TÄTSKIKTSGARANTIER™ 2 + 8 år från AB Tätskiktsgarantier i Norden
Läs mer på www.tätskiktsgarantier.se


Ladda ner våra offertbilagor.

Nedan finner ni två olika bilagor att lägga till era offerter. En för villor (konsument) och en för flerfamiljsfastigheter och övriga fastigheter.  Klicka på dokumentet för att ladda ner.

Offertbilaga Tatskiktsgarantier flerfamilj_ovriga    Offertbilaga Tatskiktsgarantier villaagare_konsument

Villaägare, konsument                      flerfamljsfastigheter och övriga fastigheter

 


Förslag på text om  TÄTKSIKTSGARANTIER™ för era hemsidor:

Försäkra dig om att ditt nya tak blir en trygg investering
Vårt arbete omfattas av TÄTSKIKTSGARANTIER™ genom ett samarbete med AB Tätskiktsgarantier i Norden. Detta innebär att vår takentreprenad erbjuder dig som kund ett av marknadens mest omfattande trygghetspaket för tätskikt på tak.

Vad omfattar trygghetspaketet TÄTSKIKTSGARANTIER™?

Trygghetspaketet, som är ett av marknadens mest omfattande, ersätter såväl skador i material som följdskador och entreprenörens arbete. Trygghetspaketet lämnas endast av auktoriserade takentreprenörer som följer de vid var tid gällande riktlinjerna för TÄTSKIKTSGARANTIER™. Trygghetspaketet är knutet till fastigheten oavsett ägare, vilket ger dig och en eventuell framtida köpare trygghet vid försäljning av fastigheten.

Hur är det möjligt?

AB Tätskiktsgarantier i Norden samarbetar med särskilt utvalda leverantörer, vilka tillhandahåller tätskikt som är noga utprovade för nordiskt klimat. Såväl material som installation av tätskikten har följts upp sedan starten 1984. Genom kontinuerlig utbildning informeras de auktoriserade takentreprenörerna om uppdateringar av de vid var tid gällande riktlinjerna för TÄTSKIKTSGARANTIER™. På så vis har de över tid minskat de vanligaste riskerna för skador och fel till dagens skadenivå på endast ett par promille.

Varför behöver jag trygghetspaketet TÄTSKIKTSGARANTIER™?

Skador orsakade av utifrån inträngande vatten, som exempelvis ett läckande tak, ersätts vare sig av hem- eller fastighetsförsäkringen. AB Tätskiktsgarantier i Norden har därför, i samarbete med ledande tillverkare av tätskikt i Sverige, tagit fram detta trygghetspaket för fastighetsägare. Trygghetspaketet, TÄTSKIKTSGARANTIER™, utfärdas i form av en ansvarsutfästelse från AB Tätskiktsgarantier i Norden som också är den neutrala part som sköter om anmälning av skada och ser till att nödvändiga åtgärder vidtas.

 


Här kan du ladda ner vår logotype i två olika format. formatet .eps är vektoriserad och kan användas i tryck och formatet .jpg är lämpligt för web och digitala medier.

 

TG_logo_R         TG_logo_R

EPS                                                                                        JPG