Frågor & svar

Här har vi sammanställt svar på vanliga frågor

Fastighetsägare

Ska jag som fastighetsägare betala premier för försäkringen?

Nej, premien är förbetald för hela ansvarsutfästelsens giltighetstid.

Hur anmäler jag en skada?

Skada ska alltid anmälas av fastighetsägaren till TÄTSKIKTSGARANTIER™. Vid anmälan ska nummer på ansvarsutfästelsen anges.

Takentreprenören som utfört entreprenaden har gått i konkurs. Hur gör jag nu?

Garantin gäller oavsett om takentreprenören gått i konkurs eller upphört.

När vi köpte vår fastighet fick vi en ansvarsutfästelse från TÄTSKIKTSGARANTIER™ av den förre ägaren (som nyligen fått taket omlagt). Ansvarsutfästelsen är utställd på den förra ägaren. Vad gäller nu?

TÄTSKIKTSGARANTIER™ följer fastigheten vid eventuell försäljning.

Vem ställer ut ansvarsutfästelsen? TÄTSKIKTSGARANTIER™ eller takentreprenören.

Ansvarsutfästelsen ställs ut av AB Tätskiktsgarantier i Norden. Efter avslutad entreprenad beställer takentreprenören ansvarsutfästelsen hos AB Tätskiktsgarantier i Norden. AB Tätskiktsgarantier i Norden skickar därefter ansvarsutfästelsen til takentreprenören som överlämnar ansvarsutfästelsen till fastighetsägaren/beställaren.

Räcker det att det står på takentreprenörens faktura, ordererkännande eller offert att "Garanti från TÄTSKIKTSGARANTIER™ ingår" för att garantin ska gälla?

Nej, du som fastighetsägare måste se till att få en ansvarsutfästelse från AB Tätskiktsgarantier i Norden. Hur den ser ut kan du se på vår hemsida.

Takentreprenör

Får jag som takentreprenör ersättning för att åtgärda fel i mitt eget arbete?

Ja, takentreprenören får ersättning för att åtgärda felet. Dock har du som takentreprenör en självrisk per skada på 10% av ett prisbasbelopp.