BRF, privata och offentliga fastighetsägare

Chansa inte med taket!
Vad är TÄTSKIKTSGARANTIER™?
Vad omfattar TÄTSKIKTSGARANTIER™?
Hur gör jag?
Drift- och underhållsanvisningar och andra dokument

Chansa inte med taket!

Vattenskador från ett läckande tak kan orsaka omfattande skador och stora kostnader och täcks inte av vare sig fastighets- eller hemförsäkring. Trygghetspaketet TÄTSKIKTSGARANTIER™ omfattar allt från material och följdskador till takläggarens arbete. En trygghet för både dig som beställare av takentreprenaden och takentreprenören.

Vad är TÄTSKIKTSGARANTIER™?

Det är vi på AB Tätskiktsgarantier i Norden som utfärdar garantibeviset och bakom oss står Sveriges ledande tillverkare av tätskikt.
 Tillsammans med våra anslutna takentreprenörer har vi under 30 år systematiskt arbetat för kontinuerlig kvalitetssäkring. De omkring 200 skickliga takentreprenörer som är anslutna till oss utbildas och auktoriseras enligt våra riktlinjer. Tack vare att våra takläggare använder beprövade arbetsmetoder och högklassiga tätskikt som är testade och godkända för vårt nordiska klimat, så har vi tillsammans fått ner skadefrekvensen till endast några få promille.

Vad omfattar TÄTSKIKTSGARANTIER™?

  • Fastigheten under hela garantitiden och följer med fastigheten vid en försäljning.
  • Åtgärdande av fel i utförande, material och följdskador.
  • Taktäckning för nybyggnad, tillbyggnad och takrenovering (takomläggning).
  • Takläggarens arbete även om denne har upphört med sin verksamhet. Om något gått fel åtgärdas skadan av AB Tätskiktsgarantier i Norden.

Garantistaplar_TGN

Ansvarsutfästelsen gäller från slutbesiktningsdag och 10 år framåt (fel i material, fel i utförande samt följdskador)
Utöver ansvarsutfästelsens giltighetstid ingår en materialgaranti på 5 år.
Inbyggda tätskikt:
Ansvarsutfästelsen gäller från garantitidens (2 år) utgång till 10 år efter slutbesiktningsdatum.
(År 1-2 gäller takentreprenörens egen entreprenadförsäkring)

Trygghetspaketet TÄTSKIKTSGARANTIER™ ingår i priset* för takentreprenaden när du väljer en ansluten takentreprenör.

Besiktning av skada genomförs av AB Tätskiktsgarantier i Norden som en neutral part i skadefrågan

* Detta gäller exponerade tätskikt yttertak.

Hur gör jag?

Som kund behöver du bara kontakta en av de anslutna takentreprenörer som finns i din närhet och begära en offert.

Så går det till i praktiken:

  • Den anslutna takentreprenören ordnar allt praktiskt med utfärdandet av ansvarsutfästelsen.
  • Efter slutfört arbete får du ansvarsutfästelsen från din takentreprenör.
  • Skulle du få problem med ditt tak så vänder du dig bara till oss på AB Tätskiktsgarantier i Norden och anmäler skadan. Observera att du måste ha försäkringsnumret på ansvarsutfästelsen tillgängligt.

En bra idé är att vid upphandlingar ställa krav på att takentreprenörens arbete ska omfattas av TÄTSKIKTSGARANTIER™ via AB Tätskiktsgarantier i Norden.

När arbetet är utfört fyller takentreprenören i en anmälan på hemsidan för TÄTSKIKTSGARANTIER™ och kan då skriva ut en kvittens. När datum för slutbesiktning är klart kan certifikatet för att jobbet omfattas av TÄTSKIKTSGARANTIER™ skickas ut.

Drift- och underhållsanvisningar och andra dokument

pdf-icon
Drift & underhåll, Exponerade tätskikt
pdf-icon
Drift & underhåll, Inbyggda tätskikt
pdf-icon
Ansvarsutfästelsen för exponerade tätskikt
pdf-icon
Ansvarsutfästelsen för inbyggda tätskikt
link-icon
Anslutna takentreprenörer
link-icon
Anmäl skada