Takentreprenörer

Kundens trygghet – din säkerhet
Vad är TÄTSKIKTSGARANTIER™?
Utbildning och auktorisation
Vad omfattar TÄTSKIKTSGARANTIER™?
Din auktorisation – Kundens fördelar
Hur fungerar det rent praktiskt?
Hittills godkända varumärken
Drift- och underhållsanvisningar – Övriga dokument

Kundens trygghet – din säkerhet

Som takentreprenör ansluten till TÄTSKIKTSGARANTIER™ kan du erbjuda dina kunder ett av marknadens mest omfattande trygghetspaket för tätskikt på tak.
Vattenskador från ett läckande tak kan orsaka omfattande skador och stora kostnader och täcks inte av vare sig fastighets- eller hemförsäkring.
Därför finns sedan 1984 TÄTSKIKTSGARANTIER™ – ett trygghetspaket som omfattar allt från material och följdskador till takentreprenörens arbete. Det betyder att både du som entreprenör och din kund – stor eller liten – kan känna er helt trygga.

Vad är TÄTSKIKTSGARANTIER™?

Det är vi på AB Tätskiktsgarantier i Norden som utfärdar ansvarsutfästelsen för trygghetspaketet och bakom oss står Sveriges ledande tillverkare av tätskikt.
Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetssäkring vilket innebär att vi årligen uppdaterar våra riktlinjer för hur taken ska monteras. Omkring 200 takentreprenörer som hittills har lagt över 70 miljoner kvadratmeter tak är idag anslutna till oss.
Anslutna takentreprenörer utbildas och auktoriseras enligt våra riktlinjer, och alla använder de beprövade arbetsmetoder och högklassigt tätskikt från varumärkena Icopal, Mataki, Siplast eller Trebolit. Gemensamt för dessa varumärken är att de alla är testade och godkända för vårt nordiska klimat.
På så vis har vi tillsammans under 30 år fått ner skadefrekvensen för tak som omfattas av TÄTSKIKTSGARANTIER™ till endast några få promille.

Utbildning och auktorisation

Du som takentreprenör får utbildning och auktorisation genom de leverantörer vars varumärken omfattas av TÄTSKIKTSGARANTIER™.
Du erbjuds även aktuella vidareutbildningar och har givetvis alltid tillgång till branschens samlade kunskap och erfarenhet.
Det är vi på AB Tätskiktsgarantier i Norden som står för den årliga uppdateringen av riktlinjerna.

Vad omfattar TÄTSKIKTSGARANTIER™?

 • Fastigheten under hela garantitiden – och medföljer därmed fastigheten vid en försäljning.
 • Åtgärdande av fel i utförande, material och följdskador.
 • Taktäckning för nybyggnad, tillbyggnad och takrenovering (takomläggning).
 • Takläggarens arbete även om denne har upphört med sin verksamhet.

Garantistaplar_TGN

Ansvarsutfästelsen gäller från slutbesiktningsdag och 10 år framåt (fel i material, fel i utförande samt följdskador)
Utöver ansvarsutfästelsens giltighetstid ingår en materialgaranti på 5 år.
Inbyggda tätskikt:
Ansvarsutfästelsen gäller från garantitidens (2 år) utgång till 10 år efter slutbesiktningsdatum.
(År 1-2 gäller takentreprenörens egen entreprenadförsäkring)

En takentreprenör vars arbete omfattas av TÄTSKIKTSGARANTIER™ ger ett professionellt intryck, skapar förtroende på marknaden och ger trygghet för kunden.

Besiktning av skada genomförs av AB Tätskiktsgarantier i Norden som en neutral part i skadefrågan

Din auktorisation – Kundens fördelar

 • TÄTSKIKTSGARANTIER™ ingår i takentreprenaden – din kund behöver inte betala en krona extra.
 • Med TÄTSKIKTSGARANTIER™ ger du din kund ett konkret mervärde och en extra trygghet. Kunden får trygghetspaketet genom dig som takentreprenör och behöver därför inte kontakta någon annan.
 • TÄTSKIKTSGARANTIER™ fortsätter att gälla – även om du som takentreprenör skulle upphöra med din verksamhet.
 • TÄTSKIKTSGARANTIER™ gäller oavsett om problemen beror på fel i material eller utförande. Dessutom omfattas följdskador.
 • Skulle något trots allt gå fel med taket tar vi på AB Tätskiktsgarantier i Norden som neutral part hand om det. Din kund anmäler enkelt skadan på vår hemsida, försäkringsnumret på ansvarsutfästelsen är det enda som behövs.

Hur fungerar det rent praktiskt?

De anslutna takentreprenörerna köper sitt material från en vald leverantör vars material omfattas av TÄTSKIKTSGARANTIER™. För att arbetet ska omfattas av TÄTSKIKTSGARANTIER™ krävs att du som takentreprenör är ansluten, använder ett godkänt material och lägger taket enligt uppdaterade riktlinjer för TÄTSKIKTSGARANTIER™.
Så går det till i praktiken:

 • När takarbetet är klart fyller du som takentreprenör i en anmälan här på hemsidan och kan skriva ut en kvittens.
 • Efter godkänd slutbesiktning kan garantibeviset för ansvarsutfästelsen. överlämnas till kund och arbetet omfattas då av TÄTSKIKTSGARANTIER™.
 • Skulle något trots allt gå fel med taket, så kontaktar din kund oss direkt och anmäler skadan. Observera att kunden måste ha försäkringsnumret på ansvarsutfästelsen tillgängligt.

Hittills godkända varumärken

logo_icopallogo_siplastlogo_trebolitlogo_mataki

Drift- och underhållsanvisningar och andra dokument

pdf-icon
Drift & underhåll, Exponerade tätskikt
pdf-icon
Drift & underhåll, Inbyggda tätskikt
pdf-icon
Ansvarsutfästelsen för exponerade tätskikt
pdf-icon
Ansvarsutfästelsen för inbyggda tätskikt
link-icon
Anslutna takentreprenörer
link-icon
Anmäl skada