ansvarsnummer

Anmäl skada, exponerade tätskikt

Vid skada och åberopande av ansvarsutfästelse ska fastighetsägaren göra en anmälan till TÄTSKIKTSGARANTIER™.
Observera att försäkringsnumret på ansvarsutfästelsen måste anges.

Om ni ej har erhållit bekräftelse senast inom 10 dagar efter dagens datum ber vi att ni kontaktar oss:
Tätskiktsgarantier i Norden AB på telefon: 072-72 77 020 eller e-post info@tatskiktsgarantier.se.

Steg 1 av 2 - Inmatning

0%
  • Skadan anmäld av:

  • Kontaktperson för besiktning